Search

Tnpsc பொதுஅறிவு வினாக்கள்

Monday, 24 September 2018

51.குந்தித் தின்றால் குன்றும் மாளும்-இவ்வுவமை விளக்கும் கருத்தைத் தேர்க? சோம்பல்

52.இளமையில் கல்- எவ்வகை வாக்கியம்? கட்டளை வாக்கியம்

53.மாண்பு பெயர்ச் சொல்லின் வகை அறிக? பண்புப்பெயர்

54.வாழ்க இலக்கணக்குறிப்பு?வியங்கோள் வினைமுற்று

55.தடந்தோள் இலக்கணக்குறிப்பு?உரிச்சொற்றொடர்

56.ஆடு கொடி இலக்கணக்குறிப்பு காண்க? வினைத்தொகை

57.முடைந்தவர் இலக்கணக்குறிப்பு? வினையாலணையும் பெயர்

58.வள்ளுவரைப் பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே எனக்கூறியவர் பாரதிதாசன்

59.பதினெட்டு உறுப்புகள் கலந்து வரப் பாடப்படும் நூல் கலம்பகம்

60.தொண்டர் சீர் பரவுவார் எனப் பாராட்டப்படும் சான்றோர்? சேக்கிழார்

61.தமிழ்மறை என அழைக்கப்படும் நூல் திருக்குறள்

62.இந்தியாவில் தொல்லுயிர் தாவரங்களின் ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ள இடம் போபால்

63.மேட்டூர் அணையின் வேறு பெயர் ஸ்டான்லி அணை

64.சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் பெண் மாநில கவர்னர் திருமதி சரோஜினி நாயுடு

65.ஒரு குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்று நிர்ணயிப்பது? ஒய்-குரோமோசோம்

66.டல்காட் பார்சனின் புகழ்பெற்ற புத்தகம்? சமூக அமைப்பின் கூறுகள்

67.ஆற்காடு நவாபுகளுள் யார் வாலாஜா என அழைக்கப்பட்டார்? தோஸ்த் அலி

68.200 நாட்களுக்கு பனியற்ற நாட்கள் தேவைப்படும் பயிர்? மக்காச் சோளம்

69.உலகின் பரந்த மீன் பிடிக்கும் பகுதி? வடமேற்கு அட்லாண்டிக்

70.பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1982

71.எந்த வட்டமேசை மாநாட்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கலந்து கொண்டது? இரண்டாவது

72.காந்தியடிகள் சபர்மதி ஆஸ்ரமத்தை துவக்கிய ஆண்டு 1915

73.இரண்டாவது பொதுத் தேர்தல் நடத்தப்பட்ட ஆண்டு 1957

74.தி.மு.கவை நிறுவியவர் யார்? அண்ணாதுரை

75.தமிழ்நாட்டில் இரயத்வாரி முறையைக் கொண்டு வந்தவர் சர் தாமஸ் மன்றோ

76.சிறுகதையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் புதுமைப்பித்தன்

77.கண்ணதாசன் வெளியிட்ட இதழ்களுள் ஒன்று வானம்பாடி

78.தண்ணீர் தண்ணீர் என்னும் நாடகத்தின் ஆசிரியர் யார்? கோமல் சுவாமிநாதன்

79.ஆனந்த விகடன் வெள்ளிவிழா பரிசு பெற்ற சிறுகதை எது? குளத்தங்கரை அரச மரம்

80.குடிமக்கள் காப்பியம் என்னும் அடைமொழியால் குறிக்கப்பெற்ற நூல் சிலப்பதிகாரம்

81.தாய்சேய் இலக்கணக்குறிப்பறிக? உம்மைத் தொகை

82.மலர்க்காரம் என்னும் சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு? உவமைத் தொகை

83.கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற தொடரைக் கூறியவர்? அறிஞர் அண்ணா

84.பரம்பிற் கோமான் என்று அழைக்கப்பெற்றவர் பாரி

85.நல்வழி இலக்கணக்குறிப்பு- பண்புத்தொகை

86.சூரியனின் வெப்பநிலை காண உதவும் விதி ஸ்டீஃபனின் நான்மடி விதி

87.தசைகளில் இரத்த ஓட்டம் நடைபெறுவது இரத்தத்தின் பாகுநிலையால்

88.எக்ஸ்-கதிர்கள் செல்லும் திசைவேகம் எதற்குச் சமம்? ஒளி

89.அதிக அளவில் ஆல்கஹால் உட்கொள்வதால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு கல்லீரல்

90.நைட்ரஜன் அடங்கிய ஒரு பொதுவான உரம் யூரியா

91.பசுமையான உணவு மற்றும் பழங்களில் உள்ள சத்து எது? வைட்டமின்கள்

92.தீப்பெட்டியின் பக்கங்களில் உள்ள பொருள் சிவப்பு பாஸ்பரஸ்

93.பெனிசிலின் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்

94.பெரும்பாலான பருப்பு வகை தாவரங்கள் உள்ள குடும்பம் பேபேஸி

95.மலேரியா நோயை உண்டாக்குபவை புரோட்டோசோவா

96.அயோடின் குறைபாடு ஏற்படுத்துவது முன்கழுத்துக் கழலை

97.புகையிலையில் உள்ள நச்சுத் தன்மையுள்ள பொருள் நிகோட்டின்

98.சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படும் பொருள் கிரியேடின்

99.பாக்டீரியோபேஜ் என்பது பாக்டீரியாவைத் தாக்கி அழிக்கும் ஒரு வைரஸ்

100.கௌதம புத்தர் முதன்முதலில் போதித்த இடம் சாரநாத்

No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One