Search

TNPSC | TET | TRB | CIVICS STUDY MATERIALS FREE DOWNLOAD | இந்திய அரசியலமைப்பு சார்ந்த முக்கிய விதிகள்

Thursday 13 December 2018

TNPSC | TET | TRB | CIVICS STUDY MATERIALS | இந்திய அரசியலமைப்பு சார்ந்த முக்கிய விதிகள்
உறுப்பு 1 - 4: இந்தியாவின் பரப்பு, புதிய மாநிலம்
                        உருவாக்கம் மற்றும் பெயர் மாற்றம்.
உறுப்பு 5 - 11: குடியுரிமை (Citizenship)
உறுப்பு 12 - 35: அடிப்படை உரிமைகள்.
உறுப்பு 14: சமத்துவ உரிமை.
  உறுப்பு 16: இடஒதுக்கீடு (அரசுப் பணியில்
                  அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு).
உறுப்பு 17: தீண்டாமை ஒழிப்பு.
உறுப்பு 18: பட்டங்கள் ஒழிப்பு.
உறுப்பு 19: எழுத்துரிமை, பேச்சுரிமை.
உறுப்பு 24: குழந்தைத் தொழிலாளர் ஒழிப்பு.
உறுப்பு 21A : கல்வி அடிப்படை உரிமை
உறுப்பு 25: சமய உரிமை.
உறுப்பு 36 -51: அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்.
உறுப்பு 32: அரசியல் சட்டத் தீர்வு உரிமை
உறுப்பு 40: கிராம பஞ்சாயத்து அமைப்பு.
உறுப்பு 44: பொது சிவில் சட்டம்.
உறுப்பு 45: இளம் சிறார் பாதுகாப்பு (6 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு).
உறுப்பு 48: பசுவதைத் தடுப்பு
உறுப்பு 61: குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம்
உறுப்பு 51A: அடிப்படைக் கடமைகள்
உறுப்பு 52 - 151: மத்திய அரசாங்கம்
உறுப்பு 79: பாராளுமன்ற வரையறை
உறுப்பு 110: பண மசோதா (Money Bill)
உறுப்பு 108: பாராளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டம்
உறுப்பு 112: ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை
உறுப்பு 143: உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுரை ஆள்வரை
உறுப்பு 152 - 237: மாநில அரசாங்கம்
உறுப்பு 156: ஆளுநரின் பதவிக் காலம்
உறுப்பு 226: உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிப் பேராணை ஆள்வரை
உறுப்பு 280: நிதி ஆணையம்
உறுப்பு 300A: சொத்துரிமை
உறுப்பு 343: ஹிந்தி இந்தியாவின் ஆட்சிமொழி
உறுப்பு 352: தேசிய அவசரநிலை பிரகடனம்
உறுப்பு 356: மாநில அவசரநிலை பிரகடனம்
உறுப்பு 360: நிதிநிலை அவசரநிலை பிரகடனம்
உறுப்பு 368: அரசியல் சட்ட திருத்தம்
உறுப்பு 370: ஜம்மு காஷ்மீருக்குத் தனி அதிகாரம்

No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One