Search

தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட TNPSC பொதுத்தமிழ் முழு புத்தகம் 2021

Thursday 3 March 2022

தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட TNPSC பொதுத்தமிழ் முழு புத்தகம் 2021


1. திருக்குறள் Click here to Download


2. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் Click here to Download


3. கம்பராமாயணம் Click here to Download


4. சங்க இலக்கியம் Click here to Download


5. ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் Click here to Download


6. பெரிய புராணம்  Click here to Download


7. சிற்றிலக்கியங்கள் Click here to Download


8. நாட்டுப்புற பாட்ல்கள், சித்தர்கள் Click here to Download


9. சமய முன்னோடிகள் Click here to Download


10. மனோன்மணியம் Click here to Download


11. CHAPTER - 1 - பகுதி - இ உரைநடை Click here to Download


12. CHAPTER - 2 - பகுதி - இ உரைநடை Click here to Download


13. CHAPTER - 3 - பகுதி - இ உரைநடை Click here to Download


14. CHAPTER - 4 - பகுதி - இ உரைநடை Click here to Download

No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One