Search

Income Tax Easy Calculator 2019 - 20 ( Various Collections )

Thursday 23 January 2020

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்  2020 பிப்ரவரி மாதத்தில் தாக்கல் செய்யக்கூடிய வருமானவரியினை கீழ் உள்ள படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து கணினி மூலமாக சில நொடிகளில் உங்களது தகவல்களை கொடுத்து உங்களுக்கான வருமானவரி படிவத்தை தயார்செய்யலாம்.

வழிமுறைகள்  : 


1. ஒரு நொடியில் INCOME TAX CALCULATION கணக்கிடப்படும்.

2. DA ARREAR - AUTOMATIC CALCULATION - 100 %  - TRUE

IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) 

# IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Manimaran - Download here

# IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Tamilarasan - Download here ( updated )

# IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Baskar - Download here ( Password 123 )
 

Most Reading

Tags

Sidebar One