Search

Income Tax Easy Calculator 2019 - 20 ( Various Collections )

Thursday, 23 January 2020

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்  2020 பிப்ரவரி மாதத்தில் தாக்கல் செய்யக்கூடிய வருமானவரியினை கீழ் உள்ள படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து கணினி மூலமாக சில நொடிகளில் உங்களது தகவல்களை கொடுத்து உங்களுக்கான வருமானவரி படிவத்தை தயார்செய்யலாம்.

வழிமுறைகள்  : 


1. ஒரு நொடியில் INCOME TAX CALCULATION கணக்கிடப்படும்.

2. DA ARREAR - AUTOMATIC CALCULATION - 100 %  - TRUE

IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) 

# IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Manimaran - Download here

# IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Tamilarasan - Download here ( updated )

# IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Baskar - Download here ( Password 123 )
 

Most Reading

Tags

Sidebar One