Search

ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய 10 மாத மாற்று மொழிப் பணியிடைப் பயிற்சி

Saturday 14 March 2020

மத்திய அரசு நடத்தும் இந்திய மொழியியல் நிறுவனம் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய பணியிடைப் பயிற்சியாக 10 மாத மாற்று மொழிப் பயிற்சியை வழங்குகிறது. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான சேர்க்கை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.


Click here to download pdf

No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One